Voorwaarden & bepalingen

Deze Algemene voorwaarden ("Algemene voorwaarden voor consumenten") zijn van toepassing op uw gebruik van de website voor geschenkbonnen ("Website"), en wanneer u een Hotel Amigo geschenkbon ("Geschenkbon") koopt.

Wij zijn Hotel Amigo, maar aangezien u hebt gekozen om een Geschenkbon te kopen, willen we uw aandacht vestigen op het feit dat dit deel van de Website wordt beheerd door SK Chase Limited ("SK Chase"), dat handelt als agent voor Hotel Amigo en dat betaling van u zal innen namens Hotel Amigo. SK Chase is een bedrijf geregistreerd in Schotland (Nr SC253912) met maatschappelijke zetel in 31 Palmerston Place, Edinburgh, EH12 5AP. De website van Hotel Amigo heeft afzonderlijke voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van die website.

Voordat u een bestelling op de Website plaatst, wordt u gevraagd om akkoord te gaan met en zich te houden aan deze Algemene voorwaarden voor consumenten. Lees deze aandachtig voordat u uw bestelling plaatst. Indien u deze voorwaarden niet aanvaardt, zult u geen producten kunnen bestellen van de Website.

Wij, Hotel Amigo, behouden ons het recht voor om deze Algemene voorwaarden voor consumenten van tijd tot tijd te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze Algemene voorwaarden voor consumenten regelmatig te raadplegen vóór elke aankoop om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Als we het nodig achten om deze Algemene voorwaarden voor consumenten zoals ze toepassing zijn op uw bestelling, te herzien, zullen we contact opnemen met u om u redelijke voorafgaande kennisgeving van de wijzigingen te bezorgen en om u te laten weten hoe u de bestelling kunt annuleren als u niet tevreden bent met de wijzigingen. Indien u ervoor kiest om te annuleren en indien u meer dan één Geschenkbon heeft besteld, kunt u één Geschenkbon of alle Geschenkbonnen annuleren. Na ontvangst van uw bericht van annulering, zal SK Chase namens ons zorgen voor een volledige terugbetaling van de kostprijs die u heeft betaald, inclusief eventuele leveringskosten indien u heeft gekozen voor levering via de post (ongeacht of u de Geschenkbon al hebt ontvangen). Als u de geschenkbon die u hebt geannuleerd al hebt ontvangen, moet u de bon vernietigen.   Aangezien u een consument bent, zijn wij wettelijk verplicht om producten te leveren die conform ons contract met u zijn.   Aangezien u een consument bent, hebt u wettelijke rechten met betrekking tot producten die fout of verkeerd beschreven zijn.  Deze wettelijke rechten worden niet aangetast als u uw recht op annulering toepast of door de werking van eender welke andere bepalingen in deze algemene voorwaarden.  Advies over uw wettelijke rechten, met inbegrip van uw recht om het contract te annuleren, is verkrijgbaar bij uw lokale Citizen's Advice Bureau (adviesbureau voor burgers) of Trading Standards Office (kantoor voor handelsnormen).

 1. Aankoop

1.1 De Website biedt geschenkbonnen te koop aan.

1.2 Er bestaat geen contract voor de verkoop van een geschenkbon tussen u en Hotel Amigo tenzij en totdat Hotel Amigo uw bestelling aanvaardt in een e-mail (verzonden door SK Chase) waarin volledige ontvangst van de betaling, de inhoud van de gekochte Geschenkbon worden vermeld en uw gegevens worden bevestigd (de "Bevestiging"). Die aanvaarding wordt als compleet beschouwd en wordt geacht in alle opzichten effectief aan u meegedeeld te zijn op het moment dat SK Chase (namens Hotel Amigo) u de bevestiging stuurt. De bevestiging komt neer op een aanvaarding door Hotel Amigo van uw aanbod om (een) Geschenkbon(nen) te kopen van de Klant of een externe leverancier die is ingeschakeld door Hotel Amigo.

1.3 U moet zo snel mogelijk controleren of de gegevens van de bevestiging correct zijn en een kopie ervan afdrukken en bewaren.

1.4 Als u een Geschenkbon via de website of via de telefoon koopt, wordt de betaling met een kredietkaart of debetkaart door SK Chase als agent namens ons geïnd. U kunt betalen met de volgende kaarten: Mastercard, Visa, Delta, American Express, Switch of Solo. Houd er rekening mee dat alle betalingen die door SK Chase worden aangerekend op uw rekening of worden terugbetaald, op uw rekeningoverzicht zullen verschijnen als zijnde van SK Chase.  Het is mogelijk om een Geschenkbon in persoon te kopen van Hotel Amigo. In dit geval kunt u betalen met een cheque, contant of met kredietkaart en krijgt u een ontvangstbewijs van Hotel Amigo.

1.5 U verbindt zich ertoe dat alle gegevens die u verstrekt aan Hotel Amigo en SK Chase ten behoeve van het bestellen van een Geschenkbon correct zijn, dat de krediet- of debetkaart die u gebruikt uw eigendom is en dat er voldoende tegoeden zijn om de kosten van de bestelde Geschenkbon te dekken.

1.6 Om uw gegevens te beschermen tijdens het bestellen, gebruikt de website een softwarepakket dat bekend staat als Secured Sockets Layer (SSL), hetgeen wordt aangegeven door een hangslot in de linkerbenedenhoek van de webbrowser (grijze randgebied van het scherm).

 1. Afgifte Geschenkbonnen

2.1 Alle verkochte Geschenkbonnen zijn onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden die men kan vinden op de website naast elke individuele geschenkbon. Daarnaast zijn de Geschenkbonnen ook onderworpen aan de algemene voorwaarden voor consumenten. Alle prijzen op de website zijn inclusief btw (indien van toepassing).

2.2 Zodra uw bestelling is verwerkt door SK Chase (namens ons), is SK Chase aansprakelijk voor de afgifte, first class post (of spoedbestelling, luchtpost of internationale aangetekende verzending indien gevraagd) en het uitvoeren van alle andere voorwaarden uiteengezet in de Bevestiging. Reken op zeven (7) dagen voor leveringen in het Verenigd Koninkrijk tijdens traditioneel drukke postdagen. Tijdens feestdagen in het Verenigd Koninkrijk of het weekend is er geen verzending of levering. Houd er rekening mee dat de levering gebeurt door Royal Mail, dus kunnen Hotel Amigo noch SK Chase aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen veroorzaakt door het postwezen.  Noch Hotel Amigo noch SK Chase aanvaarden aansprakelijkheid voor eventuele vertraging van de levertijden die buiten hun controle valt. U kunt een bestelling in dergelijke gevallen annuleren.  Neem om uw bestelling te annuleren contact op met SK Chase via e-mail op enquiries@skchase.com of telefonisch op 0344 371 0071.

2.3 U kunt ervoor kiezen om uw bon bij Hotel Amigo op te halen (indien beschikbaar), of de bon via postbezorging of e-mail te ontvangen (indien beschikbaar). Met betrekking tot de postbezorging maakt SK Chase gebruik van Royal Mail om uw bestelling te leveren.  Houd er rekening mee dat de verzend- en verpakkingskosten niet zijn inbegrepen in de prijs van de Geschenkbon. Eventuele verzend- en verpakkingskosten die van toepassing zijn, worden u meegedeeld tijdens de checkout- en bestelprocedure voordat u uw bestelling bevestigt.  

2.4  Bestellingen worden verzonden conform de volgende tijdschaal:

2.5  De volgende verzendingsmogelijkheden zijn beschikbaar voor klanten die vanuit het VK bestellen:

 1. UK 1st class verzending - standaard Royal Mail UK 1st class verzendingsdienst. Reken op 5 werkdagen vooraleer de Geschenkbon bij u wordt geleverd via Royal Mail.  Houd er rekening mee dat UK First Class post geen levering binnen bovenstaande tijdschema's garandeert, en niet kan getraceerd worden indien het verloren raakt.

 

 1. VK Spoedbestelling - standaard Royal Mail VK Spoedbestelling. Dit wordt gevolgd door Royal Mail en vereist een handtekening van de ontvanger.   Een spoedbestelling garandeert ontvangst van de Geschenkbonnen tegen 13.00 uur de volgende werkdag (niet in het weekend).   Zorg ervoor dat u (of de ontvanger) beschikbaar bent (is) om te tekenen voor ontvangst, anders wordt het teruggestuurd naar het sorteerkantoor voor ophaling. Houd er rekening mee dat wanneer u een bestelling plaatst op vrijdag vóór 12 uur, Royal Mail de levering niet kan garanderen op zaterdag, maar wel levering garandeert tegen maandag.

 

 1. Luchtpost - standaard Royal Mail luchtpost. Dit moet geselecteerd worden voor alle leveringen van Geschenkbonnen in het buitenland.

 

 1. Internationaal aangetekend - standaard Royal Mail aangetekende buitenlandse levering. Net zoals bij de VK spoedbestelling is de levering aangetekend en is een handtekening vereist bij levering. Indien u gebruik maakt van Internationaal aangetekende luchtpost, streeft Royal Mail naar levering binnen vijf werkdagen naar West-Europa, zes werkdagen naar Oost-Europa en zeven werkdagen voor de rest van de wereld. Via gewone post (surface mail), kan het tot twee weken duren voor West-Europa, vier weken voor Oost-Europa, en tot acht weken elders.  Indien uw artikel niet wordt geleverd, wacht dan tot 25 dagen na de verzending vooraleer u het als verloren beschouwt.  Het kan gebeuren dat uw artikel vastgehouden wordt bij de douane of teruggestuurd is naar de verzender als het door omstandigheden niet kon worden geleverd.

 

 

 1. E-mail (indien beschikbaar) - Een automatische e-mail met een link naar de geschenkbon wordt verzonden zodra de transactie voltooid is. Deze e-mail kan zowel naar de koper als de ontvanger worden verzonden. Dit is een door het systeem gegenereerde e-mail en kan dus in de map met spam of ongewenste e-mail van de ontvanger terechtkomen.  Zorg er ook voor dat het door u ingevoerde e-mailadres correct is.  Indien een e-mail niet kan worden bezorgd zullen we proberen contact met u op te nemen met de melding dat de e-mail 'niet geleverd' naar ons werd teruggestuurd en zullen we een ander e-mailadres proberen.  Indien u problemen ondervindt bij het openen van de link naar uw geschenkbon, zie hieronder.

2.6  Soms kan het gebeuren dat SK Chase uw bestelde geschenkbon heeft verstuurd, maar dat hij zoek is geraakt in de post. Indien u uw bestelling 5 dagen na het plaatsen ervan niet hebt ontvangen (of 25 dagen in het geval van een internationale aangetekende verzending), neemt u contact op met SK Chase via de contactgegevens vermeld in deel 4.1. Het kan zijn dat SK Chase uw originele bestelling moet annuleren en we een nieuwe geschenkbon moeten uitgeven. In dit geval moet u de originele geschenkbon vernietigen indien hij uiteindelijk toch wordt ontvangen, aangezien hij niet meer geldig is.

2.7       Indien de leveringstermijn voor een geschenkbon verstrijkt en een van de volgende van toepassing is, dan kunt u uw bestelling meteen annuleren:

Als u uw bestelling niet meteen wilt annuleren, of als u niet het recht hebt om dit te doen volgens artikel 2.7, kunt u SK Chase (handelend als agent van Hotel Amigo) een nieuwe redelijk termijn voor levering geven, en kunt u uw bestelling annuleren als er niet wordt voldaan aan de nieuwe termijn.

Als u ervoor kiest om uw bestelling te annuleren wegens te late levering volgens artikel 2.7 en u meer dan één Geschenkbon hebt besteld, kunt u één geschenkbon of alle geschenkbonnen annuleren, tenzij het splitsen ervan hun waarde aanzienlijk zou verminderen.  Nadat u uw bestelling hebt geannuleerd, zal SK Chase (namens Hotel Amigo) alle bedragen die u aan SK Chase hebt betaald voor de geannuleerde Geschenkbon en de levering ervan terugbetalen.

 1. Annuleringen

3.1 Houd er rekening mee dat naast de voorwaarden opgenomen in deze Algemene voorwaarden voor consumenten, de Algemene voorwaarden die specifiek zijn voor elke Geschenkbon van toepassing zullen zijn. Deze zijn te vinden op de Website naast elke individuele Geschenkbon. De volgende voorwaarden in dit deel 3 zijn van toepassing op alle Geschenkbonnen, tenzij:

(a) de Geschenkbon geldig is voor de bepaalde datum of voor een bepaalde periode; of

(b) de Geschenkbon van toepassing is op:

- producten die op maakt gemaakt of duidelijk gepersonaliseerd zijn;

- kranten, tijdschriften of magazines met de uitzondering van abonnementscontracten voor de levering van dergelijke publicaties;

- goederen die bederven of snel vervallen (zoals voedsel of verse bloemen);

- alcoholische dranken waarvan (i) de prijs op het moment van het sluiten van het contract is overeengekomen; (ii) de levering alleen kan plaatsvinden na 30 dagen, en de waarde afhankelijk is van marktschommelingen waarover de handelaar geen controle heeft; of

- software, dvd's of cd's met verzegeling die u hebt geopend of ontzegeld,

in dit geval is de Geschenkbon niet-terugbetaalbaar en niet-overdraagbaar tenzij anders overeengekomen door Hotel Amigo.

3.3 Alle specifieke regelingen met betrekking tot boekingsdatums en -tijdstippen moeten rechtstreeks met Hotel Amigo worden getroffen, en u moet eender welke regelingen getroffen met Hotel Amigo enkele dagen voor het evenement opnieuw bevestigen om ontgoocheling te vermijden. Hotel Amigo zal alle redelijke inspanningen leveren om te voldoen aan uw verzoek maar kan geen specifieke datum of specifiek tijdstip garanderen.

3.4 Niets in de Algemene voorwaarden voor consumenten of eender welke bijkomende voorwaarden van toepassing op een Geschenkbon wijzigt of beïnvloedt uw wettelijke rechten (inclusief uw recht op het ontvangen van terugbetaling voor foute of verkeerd beschreven Geschenkbonnen).

3.5 Volgens de wetgeving voor consumentencontracten (informatie, annulering en bijkomende kosten) van 2013, hebt u het recht om uw bestelling bij Hotel Amigo te annuleren vanaf de datum dat SK Chase u de verzendingsbevestiging stuurt (dat is wanneer het contract wordt aangegaan met Hotel Amigo), tot ofwel:

(a) 14 dagen vanaf de dag van ontvangst van uw Geschenkbon (de "Annuleringstermijn" als uw contract voor één Geschenkbon is; of

(b) 14 dagen vanaf de dag van de ontvangst van de laatste van de bestelde Geschenkbonnen (de "Annuleringstermijn"), als uw contract voor meerdere Geschenkbonnen is die op verschillende dagen worden geleverd.

3.6  Indien u uw bestelling wilt annuleren, hetzij voor of nadat u de Geschenkbon ontvangt, moet u SK Chase binnen de Annuleringstermijn meedelen dat u hebt beslist om het contract te annuleren. De eenvoudigste manier om dit te doen is contact opnemen met SK Chase conform artikel 4.1. Als u besluit te annuleren via e-mail, is uw annulering van kracht vanaf de datum waarop u de e-mail naar SK Chase hebt verzonden.

3.7 Als u het contract binnen de Annuleringstermijn opzegt, zal SK Chase (namens Hotel Amigo) u de prijs die u hebt betaald voor de Geschenkbon(nen) binnen 14 dagen na de dag waarop SK Chase uw annuleringsmelding ontvangt, terugbetalen (ongeacht of u de Geschenkbon al dan niet hebt ontvangen.)

3.8  Deze terugbetaling omvat de door u betaalde leveringskosten (op voorwaarde dat (i) u uw bestelling binnen de Annuleringstermijn hebt geannuleerd; of (ii) de Geschenkbon fout of verkeerd beschreven is, in dat geval betaalt SK Chase (namens Hotel Amigo) de leveringskosten terug (als de optie postbezorging werd gekozen). Met betrekking tot de terugbetaling van de door u betaalde leveringskosten, is de maximale terugbetaling gelijk aan de leveringskosten voor de minst dure leveringsmethode die wij aanbieden (de kosten van UK First Class post). Als u de geschenkbon die u hebt geannuleerd al hebt ontvangen, dient u de bon te vernietigen.   Als SK Chase, nadat het uw annuleringsbericht heeft ontvangen, ontdekt dat de Geschenkbon is gebruikt, hebt u geen recht op terugbetaling.

 1. Klachtenprocedure en klantenbijstand na verkoop

4.1 Als u vragen hebt met betrekking tot een aankoop die u overweegt, of over hoe u uw Geschenkbon kunt inwisselen, neem dan contact op met Hotel Amigo. Als uw vraag betrekking heeft op betaling, stuur dan uw vragen naar SK Chase.

U kunt contact opnemen met Hotel Amigo op +32 2 547 47 07, reservations.amigo@roccofortehotels.com en SK Chase op +44 (0)131 220 6544 of enquiries@skchase.com.

Aansprakelijkheid

5.1 Dit deel is enkel van toepassing in de mate toegestaan door de wet. Om twijfel te vermijden, voorziet Hotel Amigo geen uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor (a) persoonlijk letsel (inclusief ziekte en overlijden) wanneer dergelijke letsels voortvloeien uit nalatigheid of opzettelijk verzuim van Hotel Amigo, of van werknemers, agenten of onderaannemers van Hotel Amigo of (b) fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling.

5.2 In het geval Hotel Amigo contractbreuk pleegt, is Hotel Amigo alleen verantwoordelijk voor het terugbetalen van de kosten van de Geschenkbon. Hotel Amigo is niet aansprakelijk voor het betalen van een andere vergoeding of verliezen door u geleden als gevolg van de contractbreuk door Hotel Amigo.

5.3 Hotel Amigo gaat ermee akkoord om de diensten waarvoor de Geschenkbon werd gekocht te verlenen in overeenstemming met de beschrijving op de Website en op de website van Hotel Amigo (indien van toepassing), ten allen tijde en met redelijke vakkundigheid en zorgvuldigheid. Hotel Amigo geeft geen andere garantie of verklaring.

 1. Auteursrecht

De Website is beschermd door het auteursrecht, en andere rechten en wetgeving inzake intellectuele eigendom. Wij of SK Chase zijn de eigenaar of de licentiehouder van elk auteursrecht, alle handelsmerken, ontwerprechten, patenten en andere intellectuele eigendomsrechten op deze Website, en het materiaal dat erop wordt gepubliceerd. U kunt de Website bekijken en een deel/delen ervan downloaden op een pc voor persoonlijke raadpleging voor persoonlijke doeleinden, maar voor geen enkel ander doeleinde. NIETS VAN DE INHOUD MAG WORDEN GEDOWNLOAD, GEKOPIEERD, GEREPRODUCEERD, VERZONDEN, OPGESLAGEN, VERKOCHT OF VERDEELD VOOR EENDER WELK NIET PERSOONLIJK DOELEINDE ZONDER ONZE VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING.

 1. Disclaimer

Door toegang te verkrijgen tot en gebruik te maken van de Website, of eender welke informatie op de website, erkent u dat, hoewel er redelijke inspanningen zijn geleverd om te garanderen dat alle informatie op de Website correct, nauwkeurig en actueel is, noch SK Chase noch Hotel Amigo garanties of verklaringen geeft of beloftes doet dat het materiaal op de Website vrij is van infecties, virussen, wormen, trojan horses en/of andere codes die besmettelijk of schadelijk kunnen zijn. (Het is uw verantwoordelijkheid om beschermende maatregelen te treffen, zoals een virusscanner).

 1. Toepasselijk recht en jurisdictie

De Website en deze Algemene voorwaarden voor consumenten vallen onder de wetgeving van Schotland. U gaat ermee akkoord dat u onderhevig bent aan de exclusieve jurisdictie van de Schotse rechtbanken voor alle zaken in verband met dergelijk gebruik van de Website en in verband met deze Algemene voorwaarden voor consumenten. Indien eender welke bepaling van deze Algemene voorwaarden voor consumenten ongeldig wordt bevonden door een bevoegde rechtbank, gaat u ermee akkoord dat de andere bepalingen van deze Algemene voorwaarden voor consumenten onverminderd van kracht blijven voor zover mogelijk. Als u toegang verkrijgt tot de Website van buiten het VK, bent u verantwoordelijk voor naleving van lokale wetten betreffende toegang.

Je bestelling

{{item.name}}
{{item.quantity}}
{{displayCurrency}}{{ calculatePrice(item)}}
Totaal: {{displayCurrency}}{{totalPrice}}
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×